NO / EN
  • Bærekraft i Mestergruppen

    Mestergruppens visjon er: Tiden er moden. Nå skal vi forandre byggebransjen.

    Vi er en stor aktør innen våre virksomhetsområder og vi jobber
    kontinuerlig med blant annet klima og miljø, etikk, HMS, mangfold og Åpenhetsloven.
    Les mer om hva vi jobber med i de ulike områdene under.