Våre verdier og etiske retningslinjer

Mestergruppens kjerneverdier er:

Pålitelige - Effektive - Lagspillere - Innovative

For oss i Mestergruppen er etikk en integrert del av vår virksomhet. Alt vi gjør skal ligge innenfor gjeldende lovgivning og godt innenfor våre etiske retningslinjer.

Pålitelige
Du skal kunne stole på oss i Mestergruppen. Vi holder det vi lover, og lover ikke mer enn vi kan holde.

Effektive
Vi er opptatt av effektiv drift, vi skal verne om verdiene og ikke sløse. Vårt mål er å være den mest effektive operatøren i bransjen.

Lagspillere
Vi velger samhandling og deling fremfor sololøp. Gjennom lagspill blir vi sterkere.

Innovative
Vi skal bidra til å flytte posisjoner gjennom nytenkning og nyskapning. Vi skal bidra positivt til samfunnet vi er en del av.

Her finner du våre etiske retningslinjer.