NO / EN

Våre verdier

Mestergruppen er et konsern som består av mange virksomheter. Sammen jobber vi mot vår felles visjon: Tiden er moden. Nå skal vi forandre byggebransjen!

Mestergruppen har fire kjerneverdier som er:

Pålitelige
Du skal kunne stole på oss i Mestergruppen.
Vi holder det vi lover, og lover ikke mer enn vi kan holde.

Effektive
Vi er opptatt av effektiv drift, vi skal verne om verdiene og ikke sløse.
Vårt mål er å være den mest effektive operatøren i bransjen.

Lagspillere
Vi velger samhandling og deling fremfor sololøp.
Gjennom lagspill blir vi sterkere.

Oppfinnsomme
Vi skal bidra til å flytte posisjoner gjennom nytenkning og nyskapning.
Vi skal bidra positivt til samfunnet vi er en del av.

Les mer om vår visjon og etiske retningslinjer på våre bærekraftssider her