NO / EN

Klima og miljø

Vi ønsker å utvikle produkter og tjenester som påvirker samfunnet på en positiv måte, samtidig som vi skal bidra til å ta vare på naturressurser for de neste generasjonene.

Vi vil ta vårt samfunnsansvar og arbeide målrettet for å bidra til å redusere og stoppe klimaendringene. For å få dette til, må vi inkludere bærekraft i alle våre prosesser og planer.

Byggebransjen i Norge står for ca. 15 % av de samlede utslippene av CO2. Derfor har vi et særlig fokus på FNs bærekraftsmål nr. 13 som er å bekjempe klimaforandringene. Vårt mål er minst 50 % reduksjon av egne utslipp innen 2030, og full klimanøytralitet innen 2050.

Fremtidens bærekraftige boligkonstruksjon
Mestergruppens tiltak for å nå nullutslippsmål handler om flere ting. Vi jobber blant annet med å finne energivennlige, klimavennlige og sirkulære løsninger for konstruksjon av boliger og fritidsboliger. I tillegg jobber vi med leverandørene, produktene og logistikkoperasjonen.

Krav til leverandører
Vi stiller krav til miljøsertifikat og miljødeklarasjoner (EPD-er) til våre leverandører og bruker vår posisjon til å påvirke leverandøratferd. Dette muliggjør måling av klimautslipp fra ulike produkter i bygg.

Vi stiller også krav til leverandører av transporttjenester når det gjelder hvilket materiell som brukes, slik at CO2 per km er lavest mulig. Gjennom bedre styring av logistikkoperasjonen søker vi å oppnå høyere fyllingsgrad på bilene som kjører i samarbeid med våre leverandører jobber vi for å gjerne unødvendig emballasje og få på plass kontroll, rutiner og et miljøledelsessystem. Til sist vurderes alternativer til biltransport, herunder tog og båt, når dette er mulig.

Klimagassberegninger på boliger
Som de første i Norge gjør Mestergruppen klimagassberegninger på utvalgte boliger. I disse beregnes CO2-utslippet gjennom hele byggets levetid, basert på miljødata fra produktleverandørene. Beregningene brukes til å finne mer miljøvennlige materialer, energikilder og byggemetoder. I tillegg kan sluttkunden se utslippene fra sitt eget hus. Vi ønsker også å utvikle et nytt byggesystem som reduserer energibehov og bruker komponenter med lengre levetid.

Miljøfyrtårn og FNs Global Compact
Hovedkontoret til Mestergruppen ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2021 og våre egeneide butikker og sentrallageret vårt på Kløfta er Miljøfyrtårn. I 2022 ble Mestergruppen medlem av FNs Global Compact.

Vi er opptatt av klima og miljø og arrangerer årlige miljødager på hovedkontoret. I tillegg har vi startet arbeidet med å hjelpe våre medlemmer og forhandlere om å bli miljøfyrtårn.

Mestergruppen har signert Grønnvaskingsplakaten som Skift, Miljøstiftelsen ZERO, WWF Verdens naturfond og Framtiden i våre hender står bak. Videre er Mestergruppen inkludert i FNs Global Compact, og vi har forpliktet oss til å bruke Science Based Targets-metodologien. Mestergruppen støtter aktivt andre initiativ for bærekraftige løsninger i bransjen.