NO / EN

Etikk

Mestergruppen skal fremme en bedriftskultur som kjennetegnes ved respekt og omtanke for miljøet, andre mennesker og deres eiendom.

Vi skal alltid opptre på en måte som inngir tillit både i samarbeid med kolleger, leverandører, kunder og andre samarbeidspartnere.

Som en stor aktør i byggevarebransjen har vi et stort ansvar for å jobbe med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Mestergruppen har etablerte rutiner og god oversikt over hvilke varer og leverandører som har miljøsertifikater.

Våre etiske retningslinjer skal bidra til å tydeliggjøre ledelsens forventninger til hvordan man som ansatt i Mestergruppen skal opptre.

Verdiene våre: pålitelige, effektive, lagspillere og oppfinnsomme – er gjennomsyret i alt vi gjør. Les mer om våre verdier her


Etiske retningslinjer og ekstern varslingskanal

Her finner du våre etiske retningslinjer

Her er til vår eksterne varslingskanal