NO / EN

HMS i Mestergruppen

Vi jobber for å sikre at arbeidsmiljøet gir grunnlag til en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon for våre medarbeidere, samt at de er trygget mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

Vår HMS-håndbok har detaljerte beskrivelser av ansvarsområder og fokusområder. I tillegg utfører vi regelmessige internkontroller og har årlige HMS-opplæringer som er obligatoriske for alle ansatte. Hver virksomhet har også egne HMS-ansvarlige som jobber for å sikre at våre krav blir oppfylt.

Vi har egne HMS-systemer og avvikssystem som gir muligheter for å registrere forbedringstiltak ute på våre lokasjoner.

Mestergruppen har nulltoleranse for mobbing og trakassering på våre arbeidsplasser. Vi sender ut en årlig medarbeiderundersøkelse som er anonym. Her kan medarbeidere blant annet gi tilbakemeldinger på arbeidsmiljø.

Vi er en Akan-bedrift, noe som hjelper oss å forebygge, oppdage og håndtere rus- og avhengighetsproblematikk på en systematisk og forebyggende måte. Vår rus- og spillpolicy er utarbeidet for å skape en mest mulig inkluderende og ivaretakende kultur.