Styret


 • Dag Mejdell

  Styreleder

  Dag Mejdell har lang erfaring fra ulike lederstillinger i næringslivet og var sist konsernsjef i Posten Norge AS i perioden 2006 til 2016. Fra 2000 til 2005 var han konsernsjef i Dyno Nobel ASA og før det arbeidet han 19 år i Dyno ASA hvorav de siste 3 årene som konsernsjef. Dag er utdannet siviløkonom fra NHH i Bergen. I tillegg til å være styreleder i Mestergruppen AS, er han styreleder i Norsk Hydro ASA, Sparebank1 SR Bank ASA, International Post Corporation UA C.V., Visolit New Finco AS og nestleder i styret i SAS AB. Dag har vært styreleder i Mestergruppen siden 2020.

 • Aniela Gjøs

  Styremedlem

  Aniela Gjøs er Konserndirektør Logistikk i Tina SA hvor hun har jobbet siden 2013. Hun har hatt logistikk som fagområde i hele sitt yrkesaktive liv og hadde flere tunge lederstillinger i både norske og internasjonale selskaper, deriblant som konsernsjef i Ontime Logistics AS, logistikkdirektør i Ringnes AS/Carlsberg Group og konsern­direktør Distribusjonsnett i Posten. Aniela er utdannet sivilingeniør fra Industrial organization and management, Silesian University of Technology og Bedriftsøkonom fra BI. I tillegg har hun tatt flere etterutdanningsprogrammer på internasjonale universiteter som Stanford, INSEAD og Oxford. Hun har sittet i styret i Mestergruppen siden 2020.

 • Are Dragesund

  STYREMEDLEM | FERD

  Are er Co-head for Ferd Capital og ansvarlig for Ferds oppfølging av eierskapet I Mestergruppen. Han har jobbet i Ferd siden 2015 og jobber både med private og børsnoterte investeringer. Are har tidligere 15 års erfaring fra management consulting og investeringsvirksomhet i BCG og Cardo Partners. Han er utdannet siviløkonom fra NHH og har sittet i styret i Mestergruppen siden 2018.

 • Eirik Mathisen

  STYREMEDLEM | REPRESENTANT BYGGTORGET MG HOLDING

  Eirik er tredje generasjons daglig leder og eier av tradisjonsrike Byggtorget Mathisen & Mathisen AS i Narvik. I tillegg til å være styremedlem i Mestergruppen er Eirik også styremedlem i Byggtorget MG Holding. Han var med på etableringen av Byggtorget kjeden i 1997 og har vært mangeårig leder av valgkomiteen. Eirik har 4 års økonomiutdannelse fra Høgskolen i Bodø, og har vært styremedlem i Mestergruppen siden 2016.

 • Herleik Guttormsen

  STYREMEDLEM | REPRESENTANT FOR TIDL. NORDEKAKSJONÆRER

  Herleik Guttormsen er daglig leder i XL-BYGG Eggedal Sag AS. Herleik har i en årrekke vært med i fagstyret innkjøp, fagstyret IKT, samt markedsråd og i hovedstyret til Nordek. Han sitter nå i fagstyret i XL-BYGG og i hovedstyret til Mestergruppen som representant for tidligere eiere av Nordek. Herleik er utdannet diplomøkonom på BI med markedsføring som spesialfelt. Herleik har vært styremedlem i Mestergruppen siden 2017.

 • Tommy Korneliussen

  STYREMEDLEM

  Tommy Korneliussen har jobbet i Norgesgruppen i 28 år, de siste seks årene satt som konsernsjef.  I tillegg til styrevervet i Mestergruppen er han også styreleder i AKA. Tommy har vært styremedlem i Mestergruppen siden 2017.

 • Kim Strøm Sundvor

  Styremedlem | representant for de ansatte

  Kim er leder for ERP i Mestergruppen, og han har hatt flere stillinger/funksjoner i Mestergruppen siden 2004. Kim har bakgrunn som siviløkonom fra BI og har sittet i Mestergruppens styre i flere perioder som representant for de ansatte, siste periode siden 2014.

 • Amund Eidet

  Styremedlem | representant for de ansatte

  Amund er økonomidirektør for bolig- og eiendomsdivisjonen i Mestergruppen. Han har hatt ulike økonomifunksjoner i Mestergruppen siden 2012. Tidligere har Amund jobbet som rådgiver i Deloitte Financial Advisory og han har bakgrunn som sivilingeniør fra industriell økonomi ved NTNU. Amund har sittet i styret i Mestergruppen siden 2014.

 • Trygve Holtskog

  Varemedlem | representant Byggtorget MG Holding

  Trygve Holtskog har bakgrunn som adm. dir. i Europris AS, konsernsjef i Expert ASA, divisjonsdirektør detaljhandel i Hakon Gruppen AS, samt forskjellige stillinger i Nordea/Sørlandsbanken. Videre har han styreerfaring fra en rekke kjeder, eiendoms- og industrivirksomheter. Han er utdannet bachelor i bank administration fra BI. Trygve har vært varamedlem i Mestergruppen siden 2016.

   

 • Erik T. Jakobsen

  Observatør | Ferd

  Erik jobber som investeringsmedarbeider i Ferd Capital og følger sammen med Are opp Ferds eierskap i Mestergruppen. Han har jobbet i Ferd siden 2016, og jobbet tidligere for Ernst & Young Transactions. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har vært observatør i styret til Mestergruppen siden 2016.