Styret


 • Rikke Reinemo

  Styreleder

  Rikke Reinemo er siviløkonom av bakgrunn og lang erfaring med strategi, finans og aktivt eierskap. Hun startet i McKinsey og jobbet deretter 11 år i Herkules Private Equity. I Herkules jobbet hun med et bredt sett av selskaper og sektorer. I dag er hun rådgiver til Ferd og er også styreleder i Ferds deleide Dr Fürst Medisinsk Laboratorium. I tillegg til egen investeringsvirksomhet sitter hun også i flere styrer hvor hovedfokus er investering og utvikling av porteføljebedrifter; Argentum, Bertel O Steen Kapital og Arendals Fossekompani. Rikke har vært styreleder i Mestergruppen siden 2016.

 • Are Dragesund

  STYREMEDLEM | FERD

  Are er Co-head for Ferd Capital og ansvarlig for Ferds oppfølging av eierskapet I Mestergruppen. Han har jobbet i Ferd siden 2015 og jobber både med private og børsnoterte investeringer. Are har tidligere 15 års erfaring fra management consulting og investeringsvirksomhet i BCG og Cardo Partners. Han er utdannet siviløkonom fra NHH og har sittet i styret i Mestergruppen siden 2018.

 • Eirik Mathisen

  STYREMEDLEM | REPRESENTANT BYGGTORGET MG HOLDING

  Eirik er tredje generasjons daglig leder og eier av tradisjonsrike Byggtorget Mathisen & Mathisen AS i Narvik. I tillegg til å være styremedlem i Mestergruppen er Eirik også styremedlem i Byggtorget MG Holding. Han var med på etableringen av Byggtorget kjeden i 1997 og har vært mangeårig leder av valgkomiteen. Eirik har 4 års økonomiutdannelse fra Høgskolen i Bodø, og har vært styremedlem i Mestergruppen siden 2016.

 • Herleik Guttormsen

  STYREMEDLEM | REPRESENTANT FOR TIDL. NORDEKAKSJONÆRER

  Herleik Guttormsen er daglig leder i XL-BYGG Eggedal Sag AS. Herleik har i en årrekke vært med i fagstyret innkjøp, fagstyret IKT, samt markedsråd og i hovedstyret til Nordek. Han sitter nå i fagstyret i XL-BYGG og i hovedstyret til Mestergruppen som representant for tidligere eiere av Nordek. Herleik er utdannet diplomøkonom på BI med markedsføring som spesialfelt. Herleik har vært styremedlem i Mestergruppen siden 2017.

 • Tommy Korneliussen

  STYREMEDLEM

  Tommy Korneliussen har jobbet i Norgesgruppen i 28 år, de siste seks årene satt som konsernsjef.  I tillegg til styrevervet i Mestergruppen er han også styreleder i AKA. Tommy har vært styremedlem i Mestergruppen siden 2017.

 • Kim Strøm Sundvor

  Styremedlem | representant for de ansatte

  Kim er leder for ERP i Mestergruppen, og han har hatt flere stillinger/funksjoner i Mestergruppen siden 2004. Kim har bakgrunn som siviløkonom fra BI og har sittet i Mestergruppens styre i flere perioder som representant for de ansatte, siste periode siden 2014.

 • Amund Eidet

  Styremedlem | representant for de ansatte

  Amund er økonomidirektør for bolig- og eiendomsdivisjonen i Mestergruppen. Han har hatt ulike økonomifunksjoner i Mestergruppen siden 2012. Tidligere har Amund jobbet som rådgiver i Deloitte Financial Advisory og han har bakgrunn som sivilingeniør fra industriell økonomi ved NTNU. Amund har sittet i styret i Mestergruppen siden 2014.

 • Trygve Holtskog

  Varemedlem | representant Byggtorget MG Holding

  Trygve Holtskog har bakgrunn som adm. dir. i Europris AS, konsernsjef i Expert ASA, divisjonsdirektør detaljhandel i Hakon Gruppen AS, samt forskjellige stillinger i Nordea/Sørlandsbanken. Videre har han styreerfaring fra en rekke kjeder, eiendoms- og industrivirksomheter. Han er utdannet bachelor i bank administration fra BI. Trygve har vært varamedlem i Mestergruppen siden 2016.

   

 • Erik T. Jakobsen

  Observatør | Ferd

  Erik jobber som investeringsmedarbeider i Ferd Capital og følger sammen med Are opp Ferds eierskap i Mestergruppen. Han har jobbet i Ferd siden 2016, og jobbet tidligere for Ernst & Young Transactions. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har vært observatør i styret til Mestergruppen siden 2016.