NO / EN

Faktura

Mestergruppen-konsernet med tilhørende selskap ønsker å motta alle leverandørfakturaer elektronisk.

 • Varekjøp
  Alle varekjøpsfakturaer fra avtaleleverandører bes sendt i EDI-format.
  Varekjøpsleverandører uten avtale kan sende faktura i format PDF til: faktura@mestergruppen.no
  Alternativ er EHF/EDI etter nærmere avtale. Alle henvendelser om format kan rettes til: hilde.lorentzen@mestergruppen.no +47 905 66 833
 • Andre fakturaer
  Alle andre fakturaer bes sendt i EHF-format.
  Hvis ditt økonomisystem ikke kan produsere faktura i EHF-format eller på annen måte sende e-faktura elektronisk via en e-fakturaoperatør, kan du sende faktura i PDF-format.
  Alle fakturaer skal merkes med bestiller sitt navn, avdelingsnummer og eventuelt prosjektnummer/ordrenummer.
  Bare fakturaer og kreditnotaer skal sendes til vårt faktureringssystem.
  Andre forretningsdokumenter, inkludert påminnelser, skal sendes direkte til vedkommende eller nærmere angitt e-postadresse. Se oversikt under.

  Salgs- og leveringsbetingelser

  Standard salgs- og leveringsbetingelser for byggevarer
  Vedlegg - standardbetingelser for varesalg Pakke 1

  Fakturaoversikt - selskaper 
Selskap Org.nummer Varekjøp avtale-leverandører Alternativt fakturamottak andre kostnader
 Malorama *** 988 950 475 EDI  if.mr@malorama.no
 Mestergruppen Arkitekter AS 960 577 493    invoice@mgarkitekter.no
 Mestergruppen AS 928 050 475    invoice.mga@mestergruppen.no
 Mestergruppen Byggevare AS
(inkluderer Blink Hus, Byggtorget, Mesterhus, Nordbohus, Systemhus og XL-BYGG)
997 166 221 EDI  invoice.1102@mestergruppen.no
 Mestergruppen Eiendom AS m 974 451 204    invoice@mgeiendom.no
 Mestergruppen Produksjon AS 928 192 024     invoice.1450@mestergruppen.no
 Mestergruppen Næringseiendom AS ** 918 323 597     invoice@mgeiendom.no
 Mestergruppen Regnskap og IT AS * 928 487 717     invoice.1600@mestergruppen.no
       
 Pretre AS 884 647 762    invoice.1123@pretre.no
 Rusånes Fabrikker AS 928 759 393    fakturamottak.rf@saltdalshytta.no
 Saltdalshytta AS 991 729 321    fakturamottak@saltdalshytta.no
 Saltdalshytta Entreprenør AS 987 345 632    fakturamottak.entreprenor@saltdalshytta.no
 Saltdalshytta Utvikling AS 812 027 972    fakturamottak.utvikling@saltdalshytta.no
 Steddy AS  929 137 116     invoice.1610@steddy.no
 Steddy Lab AS 929 526 651     929526651@faktura.poweroffice.net
       
 Bråtejordet Tomteselskap AS 998 164 915    invoice@mgeiendom.no
 Gamle Isevei Eiendom AS 998 934 117    invoice@mgeiendom.no
 Hauglandsøy Fritid AS ** 912 172 538    invoice@mgeiendom.no
 Husjordet AS ** 988 623 091    invoice@mgeiendom.no
 Høgåsen Tomteutvikling AS ** 911 674 955    invoice@mgeiendom.no
 Haakon VII's Gate 15/17 AS ** 872 410 732    invoice@mgeiendom.no
 Hauglandsøy Fritid AS ** 912 172 538    invoice@mgeiendom.no
 MG Næring Florø AS ** 990 930 929    invoice@mgeiendom.no
 MG Næring Frekhaug AS ** 922 122 350    invoice@mgeiendom.no
 MG Næring Gausdal AS ** 992 746 475    invoice@mgeiendom.no
 MG Næring Kristiansand AS ** 996 253 538    invoice@mgeiendom.no
 MG Næring Rugtvedt AS ** 994 827 189    invoice@mgeiendom.no
 MG Næring Øst AS ** 921 493 185    invoice@mgeiendom.no
 Voksenkollen Utvikling AS 814 344 312    invoice@mgeiendom.no
Vi gjør oppmerksom på at Røroshytta AS fra 1.9.2023 ikke lenger er en del av Mestergruppen.

* Mestergruppen Regnskap og IT AS; Ved gjennomstrømsfakturering til medlemmer gjennom Mestergruppen Regnskap og IT AS gjelder egne krav til merking/oppsett.

Konkret informasjon rundt dette skal være gitt de aktuelle leverandørene.

Ved spørsmål, ta kontakt på medlemstjenester@mestergruppen.no eller din kontaktperson i Mestergruppen Regnskap og IT.

** Mottar ikke EHF

*** Malorama AS; For varekjøp kan som et alternativt benyttes fakturamottak@malorama.no