NO / EN

Mestergruppen Eiendom

Mestergruppen Eiendom besitter en stor tomtereserve for utvikling av boligfelt i fremtiden. Selskapets strategi er å utvikle eiendommer for mellomstore og store boligprosjekter i og omkring de store byene i Norge.