NO / EN

Røroshytta

Røroshytta ble etablert i starten av 1960-tallet av Røros Skogforvaltning. Røros har en lang tradisjon for lafta tømmerhytter og -hus.