NO / EN
  • Byggevarer

    Gjennom kjedene Byggtorget, Byggeriet og XL-BYGG, med til sammen rundt 220 byggevarehus, er Mestergruppen en ledende byggevareaktør i Norge, både målt i omsetning og antall byggevarebutikker.

    Vi tilbyr alle typer byggevarer, fra grunnmur til pipe, for oppføring og rehabilitering av boliger. I tillegg til tradisjonell levering av byggevarer, kan vi tilby en rekke tjenester innenfor prosjektering. Vi kan blant annet levere salgskalkyler, masseberegning, energiberegning, og styrkeberegning. I tillegg leveres ulike nivåer av precut fra en del av avdelingene.