Presentasjon av selskapet

Mestergruppen er et ledende foretak innen byggevarehandel og kjededrift for boligentreprenører i Norge. Vårt mål er å være boligbyggerens foretrukne samarbeidspartner.

Mestergruppen AS er et av landets ledende byggekonsern med en omsetning på ca. 7,2 milliarder kroner. Konsernet har salg og virksomhet i alle landsdeler og eier byggevarekjedene Byggeriet, Byggtorget og XL-BYGG med tilsammen 230 byggevareutsalg landet rundt og huskjedene Mesterhus, Systemhus og Blink Hus med fler enn 280 medlemsbedrifter.  I tillegg bedriver konsernet eiendomsutvikling gjennem Mestergruppen Eiendom og tilbyr arkitekt- og rådgivningstjenester gjennom selskapene Unikus og Klepp Prosjektering.

Selskapets største eier er Ferd, et familieid investeringsselskap som er eid av Johan H. Andresen og hans familie.